Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents 2018-19

El títol de Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries transversal (MT) 6
Matèries obligatòries (B) 192
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2018-19

 

Pla d'estudis curs 2018-19

Primer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102210 Biologia i Genètica 6 6  
102512 Física I 6 6  
102211 Fisiologia 6 6  
102513 Matemàtiques I 6 6  
102514 Química general 6 6  
102212 Bioestadística 6   6
102213 Introducció al sector alimentari 6   6
102214 Microbiologia 6   6
102519 Química orgànica i Bioquímica 6   6
102216 Termodinàmica i cinètica química 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
           
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102580 Anàlisi d’aliments 6 6  
102220 Física i Química d’aliments I 6 6  
102221 Matèries primeres d’origen animal 6 6  
102222 Matèries primeres d’origen vegetal 6 6  
102223 Microbiologia i Parasitologia d’ aliments 6 6  
102224 Física i Química d’aliments II 6   6
102230 Ampliació d’anàlisi d’aliments 6   6
102225 Higiene d’aliments 6   6
102226 Nutrició 6   6
102227 Pràctiques de Microbiologia, Parasitologia i Higiene 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
           
Tercer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102581 Fonaments d’enginyeria d’aliments 6 6  
102231 Processos en la Indústria alimentària 6 6  
102588 Tecnologia del processat d’aliments d’origen animal 6 6  
102584 Tecnologia del processat d’aliments d’origen vegetal I 6 6  
102232 Ampliació de tecnologies del processat d’aliments d’origen animal 6   6
102233 Nutrició aplicada (anglès) 6   6
102234 Pràctiques de Processat d’aliments  6   6
102589 Tecnologia del processat d’aliments d’origen vegetal II 6   6
  Assignatures optatives 12 6 6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
           
Quart Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102240 Gestió de la producció 6 6  
102522 Economia de l'empresa 6 6  
102592 Gestió de la qualitat i seguretat alimentària 6   6
102241 Comercialització 6   6
102242 PRACTICUM 12    
102243 Treball Final de Grau 6    
  Assignatures optatives 18 18  
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 12
           
  Oferta matèria transversal (màxim 6 crèdits) 6    
  A cursar en 3r i 4t curs      
       
CRÈDITS ECTSTOTALS 240 120 120

 

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Primer Semestre Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
102257 Fermentacions agroalimentàries 6
102258 Indústries hortofructícoles 6
102251 Biotecnologia agroalimentària 6
102252 Mètodes avançants d'anàlisi d'aliments 6
102254 Enginyeria ambiental i gestió de residus 6
102255 Enologia 6
102256 Envasat d'aliments 6
     
Segon Semestre Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
102250 Additius i aliments funcionals 6
102253 Tècniques de l'avaluació sensorial 6