Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 132
Matèries optatives (O) 30
Pràctiques externes 12
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2019-20

 

Pla d'estudis curs 2019-20

Primer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102210 Biologia i Genètica FB 6 6  
102512 Física I FB 6 6  
102211 Fisiologia FB 6 6  
102513 Matemàtiques I FB 6 6  
102514 Química general FB 6 6  
102212 Bioestadística FB 6   6
102213 Introducció al sector alimentari B 6   6
102214 Microbiologia FB 6   6
102519 Química orgànica i Bioquímica FB 6   6
102216 Termodinàmica i cinètica química FB 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS   60 30 30
             
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102580 Anàlisi d’aliments B 6 6  
102220 Física i Química d’aliments I B 6 6  
102221 Matèries primeres d’origen animal B 6 6  
102222 Matèries primeres d’origen vegetal B 6 6  
102223 Microbiologia i Parasitologia d’ aliments B 6 6  
102224 Física i Química d’aliments II B 6   6
102230 Ampliació d’anàlisi d’aliments B 6   6
102225 Higiene d’aliments B 6   6
102226 Nutrició FB 6   6
102227 Pràctiques de Microbiologia, Parasitologia i Higiene B 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS   60 30 30
             
Tercer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102581 Fonaments d’enginyeria d’aliments B 6 6  
102231 Processos en la Indústria alimentària B 6 6  
102588 Tecnologia del processat d’aliments d’origen animal B 6 6  
102584 Tecnologia del processat d’aliments d’origen vegetal I B 6 6  
102232 Ampliació de tecnologies del processat d’aliments d’origen animal B 6   6
102233 Nutrició aplicada (anglès) B 6   6
102234 Pràctiques de Processat d’aliments B 6   6
102589 Tecnologia del processat d’aliments d’origen vegetal II B 6   6
  Assignatures optatives O 12 6 6
CRÈDITS ECTSTOTALS   60 30 30
             
Quart Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102240 Gestió de la producció B 6 6  
102522 Economia de l'empresa B 6 6  
102592 Gestió de la qualitat i seguretat alimentària B 6   6
102241 Comercialització B 6   6
102242 Pràctiques externes B 12    
102243 Treball de Fi de Grau B 6    
  Assignatures optatives O 18 18  
CRÈDITS ECTSTOTALS   60 30 12
             
  Oferta matèria transversal (màxim 6 crèdits) O 6    
  A cursar en 3r i 4t curs        
         
CRÈDITS ECTSTOTALS   240 120 120

 

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Primer Semestre Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
102257 Fermentacions agroalimentàries 6
102258 Indústries hortofructícoles 6
102251 Biotecnologia agroalimentària 6
102252 Mètodes avançants d'anàlisi d'aliments 6
102254 Enginyeria ambiental i gestió de residus 6
102255 Enologia 6
102256 Envasat d'aliments 6
     
Segon Semestre Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
102250 Additius i aliments funcionals 6
102253 Tècniques d'avaluació sensorial 6