Normativa de la titulació

Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques

Codi Assignatura Tipus ECTS
102242 Pràctiques externes Obligatòria 12

Requisits previs a la matrícula de les pràctiques externes

  • Haver superat el 50% dels crèdits de la titulació
  • Els estudiants, abans de matricular-se de les pràctiques externes, hauran de matricular-se de totes les assignatures de formació bàsica i obligatòria pendents de cursos inferiors.

El coordinador de pràctiques externes del grau és el professor: Javier Arántegui

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de Lleida.
(Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014)