Start od the content

Pla d'estudis i guies docents 2018-19

The Bachelor's degree in Food Science and Technology obtained after completed 240 credits.

DEGREE STRUCTURE
Transversal subjects (MT) 6
Compulsory subjects (B) 192
Optional subjects (O) 24
External practices 12
Degree Final Project 6
TOTAL CREDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica 2014-15

 

STUDY PROGRAMME, year 2014-15

First Year Credits
Code Assignatures i Guia docent ECTS 1st Sem 2nd Sem
102210 Biologia i Genètica 6 6  
102512 Física I 6 6  
102211 Fisiologia 6 6  
102513 Matemàtiques I 6 6  
102514 Química general 6 6  
102212 Bioestadística 6   6
102213 Introducció al sector alimentari 6   6
102214 Microbiologia 6   6
102519 Química orgànica i Bioquímica 6   6
102216 Termodinàmica i cinètica química 6   6
TOTAL CREDITS 60 30 30
           
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102580 Anàlisi d’aliments 6 6  
102220 Física i Química d’aliments I 6 6  
102221 Matèries primeres d’origen animal 6 6  
102222 Matèries primeres d’origen vegetal 6 6  
102223 Microbiologia i Parasitologia d’ aliments 6 6  
102224 Física i Química d’aliments II 6   6
102230 Ampliació d’anàlisi d’aliments 6   6
102225 Higiene d’aliments 6   6
102226 Nutrició 6   6
102227 Pràctiques de Microbiologia, Parasitologia i Higiene 6   6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
           
Tercer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102581 Fonaments d’enginyeria d’aliments 6 6  
102231 Processos en la Indústria alimentària (Anglès) 6 6  
102588 Tecnologia del processat d’aliments d’origen animal 6 6  
102584 Tecnologia del processat d’aliments d’origen vegetal I 6 6  
102232 Ampliació de tecnologies del processat d’aliments d’origen animal 6   6
102233 Nutrició aplicada (Anglés) 6   6
102234 Pràctiques de Processat d’aliments (Anglés) 6   6
102589 Tecnologia del processat d’aliments d’origen vegetal II 6   6
  Assignatures optatives 12 6 6
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 30
           
Quart Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102240 Gestió de la producció 6 6  
102522 Economia de l'empresa 6 6  
102592 Gestió de la qualitat i seguretat alimentària 6   6
102241 Comercialització 6   6
102242 PRACTICUM 12    
102243 Treball Final de Grau 6    
  Assignatures optatives 18 18  
CRÈDITS ECTSTOTALS 60 30 12
           
  Oferta matèria transversal (màxim 6 crèdits) 6    
  A cursar en 3r i 4t curs      
       
CRÈDITS ECTSTOTALS 240 120 120

 

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Primer Semestre Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
102257 Fermentacions agroalimentàries 6
102258 Indústries hortofructícoles 6
102251 Biotecnologia agroalimentària 6
102252 Mètodes avançants d'anàlisi d'aliments 6
102254 Enginyeria ambiental i gestió de residus 6
102255 Enologia 6
102256 Envasat d'aliments 6
     
Segon Semestre Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS
102250 Additius i aliments funcionals 6
102253 Tècniques de l'avaluació sensorial 6