Start od the content

Informació general

El coordinador de pràctiques externes del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments és Javier Arantegui.

Requisits del Practicum

Són requisits per a la realització del Practicum:

  • Haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la seva titulació.

  • Haver formalitzat i signat el Conveni de cooperació educativa universitat-empresa corresponent i els seus annexes (d’acord al model annex) abans de l’inici del Practicum.

  • Estar matriculat del Practicum.

  • Haver abonat la totalitat de la matrícula abans de realitzar les pràctiques.

Normativa

(Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014 i modificada en la sessió de 26.11.2014)

Documents