Start od the content

Matrícula i càrrega docent

Característiques de l’assignatura de Practicum

CodiNom de l'assignaturaNombre de crèditsNombre d'horesTipus
102242 Pràctiques externes 12 300-360 Obligatòria

 

La matrícula del Practicum es podrà dur a terme en el període ordinari del primer semestre (juliol) o en el període extraordinari de matrícula (febrer).