Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 132
Matèries optatives (O) 30
Pràctiques externes 12
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102514 QUÍMICA GENERAL T 6
102210 BIOLOGIA I GENÈTICA T 6
102513 MATEMÀTIQUES I T 6
102512 FÍSICA I T 6
102211 FISIOLOGIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102216 TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA T 6
102213 INTRODUCCIÓ AL SECTOR ALIMENTARI B 6
102212 BIOESTADÍSTICA T 6
102214 MICROBIOLOGIA T 6
102519 QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102222 MATÈRIES PRIMERES D'ORIGEN VEGETAL B 6
102223 MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA D'ALIMENTS B 6
102580 ANÀLISI D'ALIMENTS B 6
102221 MATÈRIES PRIMERES D'ORIGEN ANIMAL B 6
102220 FÍSICA I QUÍMICA D'ALIMENTS I B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102225 HIGIENE D'ALIMENTS B 6
102226 NUTRICIÓ T 6
102224 FÍSICA I QUÍMICA D'ALIMENTS II B 6
102227 PRÀCTIQUES DE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA I HIGIENE B 6
102230 AMPLIACIÓ D'ANÀLISI D'ALIMENTS B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102588 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL B 6
102581 FONAMENTS D'ENGINYERIA D'ALIMENTS B 6
102231 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA B 6
102584 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL I B 6
102258 INDÚSTRIES HORTOFRUCTÍCOLES O 6
102257 FERMENTACIONS AGROALIMENTÀRIES O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102232 AMPLIACIÓ DE TECNOLOGIES DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL B 6
102234 PRÀCTIQUES DE PROCESSAT D'ALIMENTS B 6
102253 TÈCNIQUES D'AVALUACIÓ SENSORIAL O 6
102250 ADDITIUS I ALIMENTS FUNCIONALS O 6
102233 NUTRICIÓ APLICADA B 6
102589 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL II B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102522 ECONOMIA DE L'EMPRESA B 6
102254 ENGINYERIA AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS O 6
102252 MÈTODES AVANÇANTS D'ANÀLISI D'ALIMENTS O 6
102255 ENOLOGIA O 6
102251 BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA O 6
102256 ENVASAT D'ALIMENTS O 6
102240 GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102592 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA B 6
102241 COMERCIALITZACIÓ B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102242 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102243 TREBALL DE FI DE GRAU B 6